Tepelné izolace

Tepelně izolační materiály jsou dnes naprostou prioritou každé novostavby. Jejich vhodným výběrem a odbornou montáží lze zásadně ovlivnit kvalitu celé budovy. 

Tepelně izolačními úpravami se snažíme zabránit ztrátám tepla nebo obráceně chráníme stavební dílo před nežádoucími účinky působení tepla (v letním období).  

Jednotlivé druhy izolací se od sebe odlišují použitím, funkcí, materiálem či strukturou. Nejčastěji však na bázi pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu, minerální vlny a jiných speciálních materiálů.  

Provádíme odborné tepelně izolační práce budov dle vašeho individuálního či projektového návrhu v oblasti podlah, obvodového zdiva a střech.

Při realizacích využíváme izolační materiály s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti. 


Dále realizujeme kompletní izolace betonových podlah (hydro, therm, radon) aj.