Nucené větrání s rekuperací

ATREA®

Pokud se rozhodnete pro stavbu nového nízkoenergetického či pasivního domu je pro Vás otázka topení a větrání naprosto klíčová a to nejen po stránce zdravého a čerstvého vzduchu pro svou rodinu, ale i budoucích nákladů na provoz dokončené stavby. Brzy zjistíte, že volba některého z našich systémů je pro Vás opravdovou nutností.

U všech námi nabízených systémů se využívá tzv. rekuperace odpadního vzduchu, což znamená: zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu pro následný předehřev čerstvého  venkovního vzduchu. Oba tyto proudy jsou od sebe v rekuperačním výměníku dokonale odděleny tak, aby nedocházelo ke zpětnému znečištění čerstvého vzduchu. V závislosti na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku je dosaženo u všech našich systémů účinnosti až 93%. Tutéž hodnotu spoříte za náklady na větrání !!  

Na výběr máte mnoho možností:

 • Nízkoenergetické větrání s rekuperací tepla 
 • Teplovzdušné vytápění či chlazení s rekuperací tepla 
 • Akumulační nádrže
 • Tepelná čerpadla

Trochu teorie

VÝZNAM VĚTRÁNÍ BUDOV

Není žádným překvapením, že na kvalitě vzduchu, který každý denně spotřebujeme kolem 12000 litrů velmi záleží. Bakterie, mikroskopické houby či plísně jsou významnými alergeny společně s roztoči, prachem a alergeny domácích živočichů. Dalšími zdroji toxických látek v budovách jsou i látky relativně nové jako styrény, formaldehydy či odpary z nátěrů nábytku apod. Tyto nepříznivé podmínky navíc extrémně podporuje současný stavební trend, tedy vše maximálně komplexně utěsňovat, ovšem bez náhradního přívodu vzduchu do objektů vzniká hygienicky toxické prostředí. Důsledkem toho se zvyšuje nemocnost obyvatel, vznikají alergie či záněty průdušek.  

Přitom řešení je tak prosté: NUCENÉ VĚTRÁNÍ 

Zkuste některý z našich systémů a vychutnejte si konečně skutečně čerstvý a hlavně hygienicky čistý vzduch. Každý z našich systémů vyhoví standardu dle ČSN EN 15665/Z1 ohledně požadavku na větrání obytných budov, včetně řízeného větrání v závislosti na koncentracích dalších veličin jako CO2 aj. 


Větrání s rekuperací tepla

ATREA®

Větrací rekuperační jednotka Duplex ECV 5. generace
Větrací rekuperační jednotka Duplex ECV 5. generace

Rekuperace vzduchu se postará o to, aby byl čerstvý venkovní vzduch přiváděn do obytných místností (pokoje, ložnice, pracovny, obývací pokoje). 
Z koupelen, WC a kuchyně systémy ATREA odvedou odpadní teplý, vlhký a pachy zatížený vzduch po rekuperaci z objektu ven. Vytápění vašeho domu či jiného objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava 

Řešení systému zaměřeného na rodinné domy a byty zajišťuje trvalý přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do jednotlivých obytných prostor. Celý koncept je sestaven zejména s ohledem na snadné ovládání a minimální investiční náklady. 

Zařízení je určené svou velikostí pro širokou oblast využití od rodinných domů a bytů až po náročné  objekty, kde je potřeba široká škála výkonových parametrů, ovládání a univerzálních provedení. Celý koncept je sestaven s ohledem na možnost komplexního ovládání z nadřazených inteligentních systémů Smart Home. Dále nabízí spolupráci s širokou řadou příslušenství - ohřívače, chladiče a čidla. Vestavný, plně digitální, programovatelný regulační modul splňuje všechny požadavky na moderní ovládání vzduchotechnického zařízení. Uživatel má možnost manuálního nebo automatického provozu pomocí multifunkčních ovladačů a čidel, případně pomocí komunikačního protokolu TCP Modbus. Zařízení je možné ovládat pomocí osobních PC, telefonů nebo internetu. Systém je tak zejména vhodný pro uživatele, kteří vyžadují parametry jako je vysoká účinnost rekuperace, nízká spotřeba a široké možnosti ovládání včetně možností dálkové správy.

Teplovzdušné vytápění či chlazení 

ATREA®

Teplovzdušná rekuperační jednotka řady "R" 5. generace
Teplovzdušná rekuperační jednotka řady "R" 5. generace

Systémy ATREA zajišťující řízené větrání s rekuperací tepla. Čerstvý venkovní vzduch je po rekuperaci přiváděn do obytných místností (pokoje, ložnice, pracovny, obývací pokoje).

Z koupelen, WC a kuchyně je odváděn odpadní teplý, vlhkostí a pachy zatížený vzduch, který je po rekuperaci odveden ven z objektu. Cirkulací vnitřního vzduchu přes chladič/ohřívač v jednotce je zajištěno chlazení/vytápění obytných místností. Pro vyšší komfort a nezávislé temperování se do koupelen a zádveří umísťují otopné žebříky.

Zařízení je díky unikátní konstrukci a provozním režimům určené pro rovnotlaké větrání a cirkulační teplovzdušné vytápění nebo chlazení rodinných domů a bytů. Zvláště vhodné využití je u objektů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Díky propracované konstrukci je možné přiváděný čerstvý a cirkulační vzduch dohřívat nebo chladit. K tomu jsou využívány vestavné výměníky, které jsou připojeny na topné nebo chladící zdroje v rámci rodinného domu.
Vestavný, plně digitální, programovatelný regulační modul splňuje všechny požadavky na moderní ovládání vzduchotechnických zařízení. Uživatel má možnost manuálního nebo automatického provozu pomocí multifunkčních ovladačů nebo pomocí komunikačního protokolu TCP Modbus. Zařízení je možné ovládat pomocí osobních PC, telefonů nebo prostřednictvím internetu.

Systém je tak zejména vhodný pro uživatele, kteří vyžadují vysokou účinnost rekuperace, nízkou spotřebu a komplexní úpravu teploty vzduchu pro dosažení komfortního klimatu uvnitř domu. 


Provozní režimy

 • Rovnotlaké větrání - pouze trvalé větrání bez cirkulace vnitřního vzduchu
 • Periodické větrání - sytém větrá v časových periodách, vždy jednou za hodinu
 • Rovnotlaké větrání s cirkulací - zařízení přivádí čerstvý vzduch z exteriéru a část vzduchu cirkuluje pomocí vestavěné cirkulační klapky
 • Cirkulace vzduchu - jednotka pouze cirkuluje vzduch uvnitř objektu, nevětrá
 • Přetlakový režim - jednotka vzduch do objektu pouze přivádí, intenzivní provětrání např. ve spojení se zemním výměníkem
Nástěnný ovladač CP Touch
Nástěnný ovladač CP Touch
Webové prostředí pro ovládání DUPLEX
Webové prostředí pro ovládání DUPLEX

Akumulační nádrže

ATREA®

Akumulační nádrž: pro rekonstrukci i stavbu nového domu

Akumulační nádrže ATREA slouží pro srovnání rozdílů mezi dodávanou a odebíranou energií, zvyšují akumulaci energie a optimální využití zdrojů tepla nejen z obnovitelných zdrojů.

 • ideální pro rekonstrukce, nízkoenergetické i energeticky pasivní domy
 • vhodné jako zdroj tepla pro zapojení do všech typů otopných soustav
 • můžete k ní napojit tepelné čerpadlo, krbová kamna, kotel na biomasu i solární fotovoltaické nebo termické systém

Tepelná čerpadla

ATREA®

Tepelné čerpadlo TCV 3.1
Tepelné čerpadlo TCV 3.1

Snadné a levné řešení: 

tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

 • nejjednodušší a nejlevnější řešení
 • využijete jej při chlazení domu či jiné budovy v létě i při topení v přechodných obdobích
 • odebíraná energie z venkovního vzduchu je předávána cirkulačnímu vzduchu v objektu přes výparník ve vzduchotechnické jednotce

Úsporné podlahové vytápění i ohřev vody:
tepelné čerpadlo vzduch - voda

 • výrazně snížíte provozní náklady domu či jiné stavby díky ohřevu teplé vody z ohřívaného zásobníku
 • získáte energii z venkovního vzduchu a můžete ji využít pro podlahové topení, teplovzdušné vytápění nebo ohřev teplé vody do domácnosti (tepelné čerpadlo ve svém vnitřním modulu ohřívá topnou vodou akumulační nádrž, ze které se poté teplo odebírá)
 • tepelné čerpadlo může zajistit i chlazení (přímo do chladiče vzduchotechnické jednotky je pak dodávána studená voda)

Stabilní výkon vytápění a nejmenší náklady na chlazení: 

tepelné čerpadlo země - voda

 • celkově provozně nejúspornější varianta, toto tepelné čerpadlo je oblíbené pro nejmenšími náklady na chlazení
 • vyrobené teplo můžete použít pro podlahové topení, teplovzdušné vytápění i ohřev teplé vody (energii odebíranou nemrznoucí kapalinou ze země tepelné čerpadlo v režimu topení použije pro ohřev akumulační nádrže)
 • při požadavku na chlazení je nemrznoucí kapalina přiváděna přímo do chladiče vzduchotechnické jednotky, chlazení je tak energeticky nenáročné
 • díky stálé teplotě v zemi má tepelné čerpadlo stabilní výkon a není náchylné na výkyvy venkovních teplot